GİZLİHAZİNELER DEFİNECİLER AKADEMİSİ
Arama
 
 

Sonuç :
 


Rechercher çıkıntı araştırma

En son konular
» Koltuk Taşı
Cuma Eyl. 01, 2017 11:19 pm tarafından horosanlı

» Scorpion gpr
Ptsi Ağus. 28, 2017 8:17 am tarafından ramses28

» 2013 -OCAK AYI İŞTİMASI YAPALIM Bİ GARDAŞLARDAN KİMLER VAR.
Çarş. Tem. 06, 2016 10:29 am tarafından korasoglu

» 14-mart-2015
C.tesi Mart 14, 2015 8:32 am tarafından BORAN38

» KARE-DİKDÖRTGEN OYMALAR ve ÇÖZÜM UYĞULAMALARI
Ptsi Eyl. 29, 2014 5:08 am tarafından kılıç3838

» sümbül...
Salı Eyl. 02, 2014 12:36 pm tarafından Battal Ebrail

» taşın üçgen şeklinde delinmesi bir define işareti midir?
Çarş. Ara. 18, 2013 8:05 am tarafından 56476364528

» deneme
C.tesi Kas. 23, 2013 7:54 pm tarafından CANTAR

» buldugumuz bir taş
Ptsi Eyl. 09, 2013 3:54 am tarafından cansu

» Eski rum evleri ve definesi
Ptsi Eyl. 09, 2013 3:46 am tarafından cansu

Kimler hatta?
Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir

Yok

Sitede bugüne kadar en çok 213 kişi C.tesi Tem. 29, 2017 8:28 am tarihinde online oldu.
RSS akısı

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

DEĞİŞEN KANUN HÜKÜMLERİ VE YÖNETMELİKLER

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

1 Geri: DEĞİŞEN KANUN HÜKÜMLERİ VE YÖNETMELİKLER Bir Çarş. Haz. 30, 2010 8:25 pm

CANTAR

avatar


Kültür varlığı ticareti:
Madde 27 – Yirmibeşinci madde
gereğince tasnif ve tescil dışı bırakılan ve Devlet müzelerine alınması
gerekli görülmeyen taşınır kültür varlıklarının ticareti, Kültür ve
Turizm Bakanlığının izni ile yapılır.

Bu ticareti yapmak
isteyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığından ruhsatname almak
zorundadırlar. Bu ruhsatnameler üç yıl için geçerlidir. Bu sürenin
bitiminden bir ay önce ruhsatname yenilenebilir. Bu Kanun hükümlerine
aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri, süresine bakılmaksızın iptal
edilir.

(***ilgili mevzuat:taşınır kültür varlığı ticareti ve bu
ticarete ait işyerleri ile depoların denetimi hakkında yönetmelik

İkametgahını
ticarethane olarak gösterme yasağı:
Madde 28 – Kültür varlığı
ticareti yapanlar belli bir ticaret yeri göstermek mecburiyetindedir.
Ancak, ikametgahlarını hiçbir zaman, ticarethane veya depo olarak
gösteremezler.

Ticarethane ve depoların kontrolü:
Madde 29 –
Kültür varlığı ticareti yapanların işyerleri ve depoları yönetmelikte
belirlenen esaslar dahilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince
denetlenir.

Haber verme zorunluluğu:
Madde 30 – Kamu kurumu
ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri dahil, vakıflar, gerçek
ve tüzelkişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya
yapacakları müzeyedelerdeki satışlara konu olan taşınır kültür ve tabiat
varlıkları ile koleksiyonları, önce Devlet müzelerine haber vermeye ve
göstermeye mecburdurlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve tabiat
varlıklarından meydana getirilen koleksiyonları kuracağı komisyonun
takdir edeceği bedel üzerinden satın alabilir. Bunlardan hazineye
intikal etmiş olup da müze koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler,
Devlet Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığına
devrolunurlar.

Birinci fıkrada sözü edilen, kamu kurumu ve
kuruluşları, vakıflar, gerçek ve tüzelkişiler satacakları veya ve
terekeler arasında bulunan veya yapacakları müzayedelerdeki satışlara
konu olan askeri tarihimize ait kültür varlıkları ile silah ve askeri
malzeme koleksiyonlarını Genelkurmay Başkanlığına haber vermeye ve
göstermeye mecburdurlar. Bu kültür varlıklarından hazineya intikal etmiş
olup askeri müzelerin koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler
Devlet Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre Milli Savunma Bakanlığına
devrolunurlar.

Madde 31 – (Mülga: 17/6/1987 - 3386/18 md.)

Yurt
dışına çıkarma yasağı:
Madde 32 – Yurt içinde korunması gerekli
taşınır kültür ve tabiat varlıkları yurt dışına çıkarılamaz. Ancak,
milli çıkarlarımız dikkate alınarak, bunların hertürlü hasar, zarar,
tehdit veya tecavüz ihtimaline karşı, gideceği ülke makamlarından
teminat almak ve sigortalanmak şartı ile, yurt dışında geçici olarak
sergilendikten sonra geri getirilmelerine; Kültür ve Turizm Bakanlığınca
teşkil edilecek yükseköğretim kurumlarının Arkeoloji ve Sanat Tarihi
bilim dallarının başkanlarından oluşan bilim kurulunun kararı ve Kültür
ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.


Türkiye'deki kordiplomatik mensupları, Türkiye'ye girişlerinde
beyan ederek beraberlerinde getirdikleri yabancı kökenli kültür
varlıklarını, çıkışlarında beraberlerinde götürebilirler.

Yurt
dışına geçici olarak sergilenmek üzere kültür ve tabiat varlıkları
gönderilmesi esasları ile, Türkiye'deki kordiplamatik mensuplarına
beraberlerinde getirdikleri bu tür varlıkların giriş ve çıkışlarında
yapılacak işlemler, istenecek belgeler ve ilgili diğer hususlar Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının
birlikte düzenleyecekleri yönetmelikte belirtilir.

Yurt dışından
getirme:
Madde 33 – Yurt dışından kültür varlığı getirmek
serbesttir.

Kopya çıkarma:
Madde 34 – Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı ören yerleri ve müzelerdeki taşınır ve taşınmaz kültür
varlıklarının öğretim, eğitim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacı ile
fotoğraflarının ve filmlerinin çekilmesi, mulaj ve kopyalarının
çıkartılması Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine bağlıdır.

Bu
hususlarla ilgili esaslar, yönetmelikte tespit olunur.

DÖRDÜNCÜ
BÖLÜM
Araştırma, Sondaj, Kazı ve Define Arama

Araştırma,
sondaj ve kazı izni:
Madde 35 – Bu kanun hükümlerine tabi, taşınır
ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere,
araştırma, sondaj ve kazı yapma hakkı, sadece Kültür ve Turizm
Bakanlığına aittir.

Bilimsel ve mali yeterliği Kültür ve Turizm
Bakanlığınca takdir ve kabul olunan Türk ve yabancı heyet ve kurumlara
araştırma izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; sondaj ve kazı
yapma izni Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar
Kurulu kararı ile verilir, Kültür ve Turizm Bakanlığı elemanları veya bu
Bakanlıkça görevlendirilecek Türk bilim adamları tarafından yapılacak
araştırma, sondaj ve kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine
bağlıdır. Askeri yasak bölgelerde yapılacak araştırma, sondaj ve kazı
için gerekli ruhsatname, Genelkurmay Başkanlığının iznini müteakip, sözü
geçen heyet ve kurumların göstereceği uzmanlar adına düzenlenir. Kültür
ve Turizm Bakanlığınca haklı görülebilecek sebep olmadıkça heyet ve
kurumlar ruhsatnamedeki üyelerini değiştiremezler.

Su altında
korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeler,
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kültür ve Turizm
Bakanlığınca tespit edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile yayımlanır. Bu
bölgelerde, sportif amaçlı dalış yapmak yasaktır, ikinci fıkra
hükümlerine göre izin almak şartıyla araştırma ve kazı yapılabilir.

(**ilgili
mevzuat:kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak yapılacak
araştırma, sondaj ve kazılar hakkında yönetmelik)

Maliklerin
mülkleri içinde yapılacak kazılar:
Madde 36 – Taşınmaz kültür
varlığı sahiplerinin kendi mülkleri içinde kültür varlığı aramak maksadı
ile araştırma, sondaj ve kazı yapmaları da bu Kanunun 35 ve 41 inci
maddeleri hükümlerine tabidir.

Kazı izninde usul:
Madde 37 –
Aynı kazı heyetine veya şahsa, aynı süre içinde Kültür ve Turizm
Bakanlığınca yapılan kurtarma kazıları dışında, birden fazla yerde kazı
ve sondaj izni verilemez. İzin verilmesi, araştırma, sondaj ve kazının
yapılması, elde edilecek kültür ve tabiat varlıklarının muhafaza
şartları, bu eserler üzerinde araştırma, sondaj, ve kazı sahiplerine
tanınacak diğer haklar bir yönetmelikte tespit olunur.

Kazı
izninin devredilmeyeceği:
Madde 38 – Türk ve yabancı bilim
kurumlarına veya onların adına hareket eden kişilere verilen kazı ve
sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni, Kültür ve Turizm Bakanlığının
izni olmadan devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz.

Araştırma,
sondaj ve kazı izninin hükümsüzlüğü:
Madde 39 – Kültür ve Turizm
Bakanlığınca kabul edilen haklı bir sebep gösterilmeden, ruhsatname
tarihinden itibaren, en çok altı ay içinde başlanılmayan araştırma, kazı
ve sondajlara ait izin ve ruhsatnameler, hükümsüz sayılır. Araştırma,
sondaj ve kazı çalışmaları, makul bir sebep gösterilmeksizin iki aydan
fazla tatil edilemez. Bu süreyi geciktirenlerin izin ve ruhsatnameleri
iptal edilmiş sayılır. Ayrıca, bu Kanun hükümlerine aykırı hareket
edenlerin ruhsatnameleri iptal edilir ve bu gibilere, daha sonra izin ve
ruhsat verilmez.

Araştırma, sondaj ve kazı izninde süre:
Madde
40 – Kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni bir yıl için
geçerlidir. Ruhsatname ve izin süresinin sonunda heyet başkanı kazıya,
sondaj ve araştırmaya devam edildiğini, yazılı olarak bildirdiği
takdirde, bu hak her yıl müracaat şartı ile gelecek yıllarda da
müracaatçı için saklı tutulur.

Kazıdan çıkan eserlerin müzelere
nakli:
Madde 41 – Kazılarda meydana çıkan bütün taşınır kültür ve
tabiat varlıkları, kazı yapan heyet ve kurumlar tarafından her yıl
yapılan kazı sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının göstereceği Devlet
müzesine naklolunur. Kazı ve sondaj araştırmalarında elde edilen insan
ve hayvan iskeletleri ile bütün fosiller, Kültür ve Turizm Bakanlığınca
uygun görüldüğü takdirde, tabiat tarihi müzeleri ile üniversitelere veya
ilgili diğer Türk bilim kurumlarına verilebilir. Ayrıca, kazı ve sondaj
araştırmalarında elde edilen askeri tarihle ilgili her türlü taşınır
kültür varlığı, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ile, Kültür ve
Turizm Bakanlığınca askeri müzelere devredilir.

Zarar vermede
tazminat yükümlülüğü:
Madde 42 – Kazı ve sondaj izni alanlar, bu
çalışmayı sahipli arazide yaptıkları takdirde, kazı, sondaj ve araştırma
bölgesindeki arazi sahiplerinin zararlarını tazmin ile yükümlüdürler,
Arazi sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturacağı komisyonca
takdir edilecek tazminat karşılığında, kazı ve sondaj veya araştırmaya
izin vermeye mecburdurlar.

Bu gibi yerler, gerektiğinde Kültür
ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılabilir. Yabancı bilim kurumlarınca
yapılan kazılarda, bu kamulaştırmanın bedeli kazı sahipleri tarafından
ödenir. Hazine adına tescil edilecek yerin kamulaştırma bedelinin
takdirinde genel kamulaştırma hükümleri uygulanır. Bu madde gereğince
ödenecek tazminat ve kamulaştırma bedellerinin takdirinde, kazı, sondaj
ve araştırma faaliyetlerinden önce, mevcut kültür ve tabiat
varlıklarının eskilik, enderlik ve sanat değeri ile, bu faaliyetler
sonucu bulunan kültür varlıklarının değeri, dikkate alınmaz.

Yayım
hakkı:
Madde 43 – Kazı, sondaj ve araştırmalarda, meydana çıkacak
olan varlıkların yayım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
hükümleri gereğince, kazı, sondaj ve araştırma izni alan heyet ve
kurumlar adına, kazı, sondaj ve araştırmayı fiilen idare edenlere
aittir. Kazı başkanları, her kazı dönemi sonunda, Kültür ve Turizm
Bakanlığına bilimsel bir rapor vermekle yükümlüdürler. Kazının
bitiminden itibaren, kazı dönemi çalışmalarına ait bilimsel raporlarını
en geç iki yıl, nihai bilimsel raporlarını ise beş yıl içinde
yayımlamayan kazı heyetlerinin kazı, sondaj ve araştırmalarda buldukları
kültür ve tabiat varlıkları üzerindeki her türlü yayım hakkı Kültür ve
Turizm Bakanlığına geçer.

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına
yapılan kazı, sondaj ve araştırmalara ait bilimsel raporlar, kazı
başkanlığınca, yayımlanacak şekilde hazırlanır. Kültür ve Turizm
Bakanlığı bunlardan gerekli görülenleri yayımlar.

Kültür ve
Turizm Bakanlığınca uygun görülecek mazeretler dışında, yukarıda
açıklanan süre içinde son raporlarını yayımlamamış bulunan heyet ve
kişilere yeni bir kazı için ruhsatname verilmez.

Giderler:
Madde
44 – Kazı, sondaj ve araştırma yapılan saha ile, kazı,sondaj ve
araştırmadan çıkan kültür varlıklarının yerinde korunmasını sağlamak
maksadıyla, kazı yerinde geçici olarak çalıştırılacak bekçilerin ücret
ve masrafları ile kazı yerinin eski haline getirilmesinin gerektirdiği
giderleri karşılamak, kazı sırasında meydana gelebilecek zararları
tazmin ve bunlarla ilgili bütün giderler, düzenlenecek yönetmeliğe göre,
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ruhsat verme veya süre uzatma
sırasında, kazı sahiplerinden tahsil edilerek emaneten mal sandığına
yatırılan paralardan ödenir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
finanse edilen konularda, gider karşılıklarının mal sandığına
yatırılması zorunlu değildir.

Korunma ve çevre düzenlemesi:
Madde
45 – Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile yapılan kazılarda ortaya
çıkan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım ve çevre
düzenlemeleri ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve
onarımları kazı başkanlığınca yapılır.

Araştırma, kazı ve
sondajların geçici olarak veya tamamen durdurulması:
Madde 46 – Bu
Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılan kazı, sondaj ve araştırmalar,
Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçici olarak veya tamamen durdurulur.

Tesislerin
devri:
Madde 47 – Heyet ve kurumlar adına, kazı, sondaj ve
araştırma yapan şahıslar tarafından, işe başlamak için veya çalışmaların
devamı sırasında muhtelif şekillerde satın alınan veya inşa edilen
depo, lojman ve benzeri tesisler ve malzeme, kazının sonunda bedelsiz
olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına devrolunur. Bu tesislerin kullanış
şekillerinin tayinine Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir.

Araştırma,
kazı ve sondajda görevlendirilenler:
Madde 48 – Yabancı heyet ve
kurumlar tarafından yapılan araştırma, kazı ve sondajlarda Kültür ve
Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarından
bir veya birkaç temsilci bulunur. Türk heyet ve kurumlarınca yapılan
araştırma, kazı ve sondajlara Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yetkili
bir uzman katılır. Temsilci ve uzmanların seçimi ve görevleri,
yönetmelikle belirlenir.

Türk heyet ve kurumlarınca yapılan
kazılara katılacak Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının yol
masrafları, yevmiyeleri ve zaruri giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenir.

Yabancı
kurum ve heyetler tarafından yapılan araştırma, kazı ve sondajlarda
görevlendirilecek Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerine ödenecek
olan yol masrafları, yevmiye, temsil ödeneği ve su altı dalış tazminatı,
kazı başkanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığınca peşinen tahsil edilip
bir Devlet bankasına yatırılır. Temsil ödeneğinin miktarı, her yıl
Kültür ve Turizm Bakanlığınca tayin edilir.

Araştırma, kazı ve
sondaj izin yasağı:
Madde 49 – Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklar
mensuplarına, araştırma, kazı ve sondaj izni verilmez.

Define
arama:
Madde 50 – Define aramak isteyenlere, bu Kanunun 6 ncı
maddesinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak
belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve
mezarlıklar dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca define arama
ruhsatnamesi verilebilir.

Define aramak isteyenlere aynı süre
içinde birden fazla yerde arama izni verilemez. Define arama izni,
başkalarına devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz.

Define
aramada, Kültür ve Turizm Bakanlığından ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarından temsilci olarak gönderileceklerin yolluk ve yevmiyeleri
ile zaruri giderleri arayıcı tarafından karşılanır. Bu iş için gerekli
olan ödenek, Bakanlıkça, define arayıcısından peşinen tahsil edilip bir
Devlet bankasına yatırılır.

Arama ruhsatının verilmesi, define
arayıcıdan istenecek belgeler, aramanın yapılması, çıkan defineden
arayıcıya tanınacak haklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığının birlikte düzenleyeceği yönetmelikte belirtilir.

BEŞİNCİ
BÖLÜM
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma
Bölge Kurulları

Kuruluş, görev, yetki ve çalışma şekli:
Madde
51 – (Değişik: 17/6/1987 - 3386/11 md.)
Yurtiçinde bulunan ve bu
Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat
varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini
sağlamak üzere, Bakanlığa bağlı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu" ile Bakanlıkça belirlenecek bölgelerde "Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulları" kurulur.

Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)
Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve
restorasyonuyla ilgili işlerde uygulanacak ilkeleri belirlemek,

b)
Koruma bölge kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,

c)
Uygulamada doğan genel sorunları değerlendirerek görüş vermek
suretiyle, Bakanlığa yardımcı olmak.

Koruma Yüksek Kurulu yılda
en az iki defa toplanır. Bakanlık gerekli gördüğünde kurulu olağanüstü
toplantıya çağırır.

Koruma Yüksek Kurulu salt çoğunlukla
toplanır, toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üçünün oyları ile
karar verir.

Koruma Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esasları
ile diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 52 –
(Mülga: 17/6/1987 - 3386/18 md.)

Koruma Yüksek Kurulu üyeliği:
Madde
53 – (Değişik: 17/6/1987 - 3386/12 md.)

Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

Üyeler;

(1) Bakanlık Müsteşarı,
(2) Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı,
(3)
Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcısı,
(4) Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürü,
(5) Turizm Genel Müdürü,
(6) Bayındırlık ve İskan
Bakanlığının İlgili Genel Müdürü veya yardımcısı,
(7) Orman Genel
Müdürü veya Yardımcısı,
(Cool Vakıflar Genel Müdürü veya Yardımcısı,
(9) Koruma bölge
kurulları başkanlarından Bakanlıkça seçilecek altı üye.
(10) (Ek:
05/06/2004 tarih, 25483 sayılı R.G.) Maden İşleri Genel Müdürü veya
Yardımcısı,
(11) (Ek: 05/06/2004 tarih, 25483 sayılı R.G.) Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü veya Yardımcısı.

Koruma
Yüksek Kurulunun başkanı, Bakanlık Müsteşarıdır.

Müsteşar
bulunmadığı zaman yardımcısı Kurula başkanlık eder.

Temsilci
üyelerin nitelikleri
Madde 54 – Koruma Yüksek Kurulunun temsilci
üyelerinin,yükseköğretim görmüş olmaları ve 53 üncü maddede belirlenen
bilim dallarından biri veya birkaçında tanınmış ve bu alanlarda
çalışmalar yapmış, tercihan yurt içinde veya yurt dışında yayımlanmış
eserler vermiş olmaları şartı aranır.

Koruma Yüksek Kurulu ve
Koruma Bölge Kurulu üyeliğinin sona ermesi, süresi ve huzur hakkı:
Madde
55 –(Değişik: 27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)

Koruma Yüksek
Kurulu ve koruma bölge kurullarının kurum temsilcisi üyelerinin
üyelikleri kurumlarındaki görevleri süresince devam eder.

(Değişik:11/02/2009
tarih, 27138 sayılı R.G.).Koruma bölge kurullarının Bakanlıkça ve
Yükseköğretim Kurulunca seçilen üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Koruma
Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurulu üyeleri, görev ve yetki alanlarına
giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamaz ve hiçbir
menfaat sağlayamazlar. Aksine davrandığı tespit edilenlerin kurul
üyeliği Bakanlıkça sona erdirilir.

(Değişik:11/02/2009 tarih,
27138 sayılı R.G.)Koruma Yüksek Kurulu üyeleri ile koruma bölge
kurullarının Bakanlıkça ve Yükseköğretim Kurulunca seçilen üyelerine,
ayda altı toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için Devlet memur aylık
katsayısının (5000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak
miktarda, koruma bölge kurullarının kurum temsilcisi üyelerine ise ayda
altı toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için Devlet memur aylık
katsayısının (2000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak
miktarda huzur hakkı ödenir.

Herhangi bir nedenle bir yıl içinde
yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç dört veya üst üste iki
toplantıya katılmayan koruma bölge kurulu üyelerinin üyelikleri sona
erer.

Madde 56 – (Mülga: 17/6/1987 - 3386/18 md.)

Koruma
Bölge Kurullarının görev, yetki ve çalışma şekli:
Madde 57 –
(Değişik: 17/6/1987 - 3386/14 md.)

Koruma bölge kurulları,
Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla
aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

a) Bakanlıkça
tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat
varlıklarının tescilini yapmak,

b) Korunması gerekli kültür
varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,

c) Sit alanlarının
tescilinden itibaren üç ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını
belirlemek,

d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her
türlü değişikliklerini inceleyip karar almak,

e) Korunması
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının
tespitini yapmak,

f) Korunması gerekli taşınmaz kültür
varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının tescil kaydını
kaldırmak,

g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat
varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya
yönelik kararlar almak. (1)

(Ek:11/02/2009 tarih, 27138 sayılı
R.G.)16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel
Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması
Hakkında Kanun uyarınca ilan edilen yenileme bölgelerinde yenileme
projelerini onaylamak üzere 5366 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları da bu maddede
belirtilen işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Değişik fıkra:
27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Koruma bölge kurullarının başkan ve
yardımcıları, üyeler arasından kurulca seçilir. Başkanın yokluğunda
kurula, başkan yardımcısı başkanlık eder.

(Değişik fıkra:
27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Koruma bölge kurulları, toplantıya
katılması gereken üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya
katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alırlar. Ancak karar yeter
sayısı Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulunca seçilen üye sayısının salt
çoğunluğundan az olamaz. Alınan kararlar bu Kanun ve ilke kararlarındaki
dayanakları ile bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazılır.

(Değişik
fıkra: 4/2/2009-5835/3 md.) Koruma bölge kurullarının teknik ve idari
hizmetleri, koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından yürütülür. Üçten
fazla koruma bölge kurulu bulunan illerde, kurullar arasında teknik ve
idari işlerde koordinasyonu sağlamak üzere koruma bölge kurulları
koordinasyon müdürlüğü kurulur. Koruma bölge kurulu müdürlükleri, koruma
bölge kurulları koordinasyon müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.

(Ek
fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Koruma bölge kurulu,
belgeleri tam olarak koruma bölge kuruluna ibraz edildiği tarihten
itibaren, koruma amaçlı imar plânlarını en geç altı ay, uygulamaya
yönelik projeleri ise en geç üç ay içinde karara bağlar.

(Ek
fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Taşınmaz kültür ve tabiat
varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı
İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan
tadilat ve tamiratlar; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde
koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerin izin ve
denetimi ile yapılır. Bunların dışında her türlü inşaî ve fizikî
müdahale koruma bölge kurulunun izni ile yapılır.

(Ek
fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Ancak, koruma amaçlı imar
plânı onaylanmış sit alanlarında, taşınmaz kültür varlığının bulunduğu
parseller dışındaki inşaî ve fizikî müdahaleler, koruma amaçlı imar
plânı hükümleri doğrultusunda, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim
büroları kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılır.

(Ek
fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Vakıflar Genel Müdürlüğü idare
ve denetiminde olan mazbut vakıfların veya mülhak vakıfların
mülkiyetindeki kültür varlıklarının 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci
maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratları,
özgün biçim ve malzemeye uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünce
yaptırılır.

(Ek fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı
R.G.)Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma
alanlarında yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin uygulama öncesi ve
sonrasına ait rapor ve belgeleri, ilgili idareler ve Vakıflar Genel
Müdürlüğünce ilgili koruma bölge kurulu müdürlüklerine gönderilir.

(Ek
fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

(**ilgili
mevzuat:
1) koruma, uygulama ve denetim büroları, proje büroları
ile eğitim birimlerinin kuruluş, izin, çalışma usul ve esaslarına dair
yönetmelik

2) kültür ve tabiat varlıklarını koruma yüksek kurulu
ve koruma bölge kurulları çalışmaları ile koruma yüksek kuruluna
yapılacak itirazlara dair yönetmelik)

Koruma Bölge Kurullarının
oluşumu:
Madde 58 –(Değişik: 17/6/1987 - 3386/15 md.)

Koruma
Bölge Kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur;

a)
Arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, mimari ve şehir plancılığı konularında
uzmanlaşmış kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek beş temsilci, (1)

b)
Yükseköğretim Kurulunca, kurumlarının arkeoloji, sanat tarihi,
mimarlık, şehircilik bilim dallarından aynı daldan olmamak üzere iki
öğretim üyesi,

c) Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde
ise ilgili belediye başkanı veya teknik temsilcisi, dışında ise ilgili
valilikçe seçilecek teknik temsilci,

d) Görüşülecek konu,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğünden bir teknik temsilci,

e) Görüşülecek konu, Vakıflar
Genel Müdürlüğü ile ilgili ise Vakıflar bölge müdürü veya teknik
temsilcisi,

f) Görüşülecek konu, Çevre ve Orman Bakanlığı ile
ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci.

g) (Ek:27/07/2004
tarih, 25535 sayılı R.G.)Görüşülecek konunun müze müdürlüğünü
ilgilendirmesi halinde ilgili müze müdürü.

Ayrıca kurula oy hakkı
olmamak kaydıyla danışman uzman çağırılabilir.

(Ek
fıkra:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.) İlgili meslek odaları koruma
bölge kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.

Madde
59 – 60 – (Mülga: 17/6/1987 - 3386/18 md.)

Kararlara uyma
zorunluluğu
Madde 61 – (Mülga: 17/6/1987 - 3386/18 md.;Yeniden
düzenleme:14/7/2004 – 5226/13 md.)

Kamu kurum ve kuruluşları ve
belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma
bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır.

Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları Resmî Gazetede yayımlanır.

Plânlama
yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile valilik ve belediyeler,
kurullarca alınmış ve alınacak sit alanı, derecelendirilmesi, sit geçiş
dönemi koruma esasları ve kullanma şartları, koruma amaçlı imar plânları
ve revizyonlarına ilişkin kararlara karşı altmış gün içerisinde Koruma
Yüksek Kuruluna itiraz edebilirler.

Bu itirazlar, Koruma Yüksek
Kurulunca incelenir ve en geç altı ay içinde karara bağlanır. Koruma
Yüksek Kuruluna yapılacak itirazlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Kurul Üyelerinin yolluk
ve gündelikleri:
Madde 62 – Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge
Kurulları üyelerinden umumi harcırah hükümlerine tabi bulunanların kurul
toplantıları için memuriyet mahalleri dışındaki seyahatlerinde yol
giderleri ve gündelik, tabii üyelere mensup oldukları kurumlarınca;
diğer üyelere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenir.

Kurullarla
ilgili yönetmelik:
Madde 63 – Yüksek Kurul ile Bölge Kurullarının
görev, yetki ve sorumlulukları ile bu Kurulların kendi aralarındaki ve
Kültür ve Turizm Bakanlığıyla olan ilişkileri bir yönetmelikle
düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
İkramiye ve Cezalar

Kültür
varlıklarını bulanlara verilecek ikramiye:
Madde 64 – Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde yer üstünde, yer altında ve su altında
bulunan taşınır kültür varlıklarını 4 üncü maddede yazılı makam ve
mercilere, aynı maddede yazılı süreler içerisinde haber verenlere:

a)
Bulunan varlık, bunların mülkü içinde ise bu Kanunun 24 üncü ve 25 inci
maddeleri uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez.

b) Bulunan varlık
başkasının mülkü içinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca varlığın
değeri dikkate alınarak, takdir olunacak bedelin % 80'i ikramiye olarak
bulan ile mülk sahibi arasında yarı yarıya paylaştırılır.

c)
Kültür varlığı Devlete ait arazide bulunmuş ise, takdir olunacak bedelin
% 40'ı bulana ikramiye olarak verilir.

d) Nerede bulunursa
bulunsun haber verilen kültür varlığı korunması gerekli nitelikte
olmadığı takdirde haber verenlere bu Kanunun 25 inci maddesindeki işlem
uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez.

e) Nerede olursa olsun yeni
bulunup da 4 üncü maddede yazılı süreler içinde haber verilmediğinden
dolayı gizlenmiş sayılan kültür varlıklarını haber verenler ile, bunları
yakalayan kamu görevlilerine, 1905 sayılı "Menkul ve Gayrimenkul Emval
ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber
verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun"da taşınır mallar için
gösterilen oranlar dahilinde tespit edilen bedel ikramiye olarak
verilir.

f) Yukarıdaki fıkralardan herhangi biri uyarınca kültür
varlıklarını bulan, haber veren veya yakalayan kişiler birden fazla ise
verilecek ikramiyeler bunlar arasında eşit olarak paylaştırılır.

g)
Yukarda belirtilen ikramiyelerin tahakkuk ve tediyesine ait işlemler
Maliye ve Kültür ve Turizm bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak
yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Cezalar:
Madde 65 –
(Değişik:08/02/2008 tarih, 26781 sayılı R.G. 5728 S.K./408.mad)

a)
Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına,
bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun
zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar
hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bu
fiiller, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına
kaçırmak maksadıyla işlenmiş ise, verilecek cezalar bir kat artırılır.

b)
Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına,
koruma amaçlı imar plânlarına ve koruma bölge kurullarınca belirlenen
koruma alanlarında öngörülen şartlara aykırı izinsiz inşaî ve fizikî
müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve
beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

c) Bu
Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni veren kişi, iki yıldan beş
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla
cezalandırılır.

d) Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim
büroları kurulmuş idarelerden bu Kanunun 57 nci maddesinin altıncı ve
yedinci fıkraları uyarınca izin almaksızın veya izne aykırı olarak
tamirat ve tadilat yapanlar ile izinsiz inşaî ve fizikî müdahale
yapanlar veya yaptıranlar altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para
cezası ile cezalandırılırlar.

Usulsüz belge verenler, ilan ve
tebligat yapanlar:

Madde 66 – (Değişik: 08/02/2008 tarih, 26781
sayılı R.G. 5728 S.K./409.mad)

Bu Kanunun 16 ncı maddesinde yer
alan yasaklara aykırı olarak belge verenler, fiil daha ağır cezayı
gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar
hapis ve adlî para cezası ile; bu Kanunun 7 nci maddesinde yer alan ilan
veya tebligatı bilerek, süresinde usulüne uygun yapmayanlar ise, üç
aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Haber
verme sorumluluğuna ve kültür varlığı ticaretine aykırı hareket
edenler:
Madde 67-(Değişik: 08/02/2008 tarih, 26781 sayılı R.G. 5728
S.K./410.mad)

Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak
bildirim yükümlülüğüne mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı hareket
eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bildirimi
yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa arzeden, satan,
veren, satın alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve
beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu durumda
birinci fıkrada tanımlanan suçtan dolayı ayrıca cezaya hükmolunmaz.

Ticareti
yasak olmayan taşınır kültür varlıklarının izinsiz olarak ticaretini
yapan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yurt
dışına çıkarma yasağına aykırı hareket edenler:
Madde 68-(Değişik:
08/02/2008 tarih, 26781 sayılı R.G. 5728 S.K./411.mad)
Kültür ve
tabiat varlıklarını bu Kanuna aykırı olarak yurt dışına çıkaran kişi,
beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
ile cezalandırılır.

Tetkik ve kontrole muhalefet:
Madde
69-(Değişik: 08/02/2008 tarih, 26781 sayılı R.G. 5728 S.K./412.mad)

Bu
Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan tetkik ve kontrole muhalefet
edenler ile 41 inci maddede yer alan nakil işlerine aykırı hareket
edenler altı aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile
cezalandırılırlar.

Özel mülkiyete konu olanlar:
Madde
70-(Değişik: 08/02/2008 tarih, 26781 sayılı R.G. 5728 S.K./413.mad)

Bu
Kanunun 24 üncü maddesine aykırı hareket edenler bir yıldan üç yıla
kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Kazı,
sondaj ve araştırmaya ilişkin hükümlere aykırı hareket:
Madde
71-(Değişik: 08/02/2008 tarih, 26781 sayılı R.G.5728 S.K./414.mad)

Bu
Kanunun 38, 42 ve 43 üncü maddelerine aykırı hareket edenler yüz günden
az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılırlar.

Kamu
personeline ilişkin kararlar:
Madde 72 – Bu Kanunun uygulanmasında,
görevli kamu personeli hakkında yapılacak iş ve işlemler ve alınacak her
türlü kararlar ve bu kararlara karşı yapılacak itirazlar, öncelikle
incelenir ve sonuçlandırılır.

Özel müze ve koleksiyonculara
ilişkin hükümlere aykırı hareket:
Madde 73-(Değişik: 08/02/2008
tarih, 26781 sayılı R.G.5728 S.K./415.mad)

Bu Kanunun 26 ve 30
uncu maddelerine aykırı davrananlara, suç daha ağır bir cezayı
gerektirmiyorsa üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası
verilir.

İzinsiz araştırma, kazı ve sondaj yapanlar:

Madde
74- (Değişik: 08/02/2008 tarih, 26781 sayılı R.G.5728 S.K./416.mad)

Kültür
varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapan kişi,
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, kazı
veya sondajın yapıldığı yerin, sit alanı veya bu Kanuna göre korunması
gerekli başka bir yer olmaması halinde, verilecek cezanın üçte biri
indirilir.

İzinsiz olarak define araştıranlar, üç aydan iki yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bu fiillerin yurt dışına
kültür varlıklarını kaçırma amacıyla veya kültür varlıklarının
korunmasında görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek
ceza iki katına kadar artırılır.

Kişinin bu maddede tanımlanan
suçları işlemek suretiyle bulduğu kültür varlığını soruşturma başlamadan
önce mahallî mülkî amire teslim etmesi hâlinde, mahkeme verilecek
cezada üçte ikisine kadar indirim yapabilir.

İzinsiz olarak
define araştıran kişinin, hakkında kovuşturma başlayıncaya kadar,
kendisini bu fiili işlemeye gerekli cihazları temin etmek suretiyle sevk
eden kişilerin kimliklerini açıklaması ve yakalanmasını sağlaması
hâlinde, mahkeme verilecek cezada indirim yapabileceği gibi, ceza
verilmesine yer olmadığına da karar verebilir.

Elkoyma ve müzeye
teslim

Madde 75-(Değişik: 08/02/2008 tarih, 26781 sayılı R.G.
5728 S.K./417.mad)

Bu Kanun kapsamında kalan suçlar nedeniyle
elkonulan taşınır kültür ve tabiat varlıkları müzeye teslim edilir.

YEDİNCİ
BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yürürlükten kaldırılan kanunlar:
Madde
76 – 28/2/1960 tarih ve 7463 sayılı "Hususi Şahıslara Ait Eski
Eserlerle Tarihi Abidelerin istimlaki Hakkında Kanun"; 25/4/1973 tarih
ve 1710 sayılı "Eski Eserler Kanunu"; 2/7/1951 tarih ve 5805 sayılı
"Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve
Vazifelerine Dair Kanun" ile 18/6/1973 tarih ve 1741 sayılı "Gayrimenkul
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair 2
Temmuz 1951 tarihli ve 5805 sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılması
Hakkında Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 –
(17/6/1987 tarih ve 3386 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen ek
madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.;Değişik:27/07/2004
tarih, 25535 sayılı R.G.)

Bu Kanunda yer alan "Koruma Kurulu"
ibareleri "koruma bölge kurulu" olarak değiştirilmiştir.

Alan
yönetimi, müze yönetimi ve anıt eser kurulu

Ek Madde 2 –
(Ek:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)
Yönetim alanlarında alan
yönetimi, ulusal nitelikli müzelerde ise müze yönetimi, anıt eserlerde
anıt eser kurulu kurulur.

a) Yönetim alanları ile bunların
bağlantı noktalarının korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
amacıyla kentsel sitlerde birden fazla belediyeyi ilgilendirmesi halinde
büyükşehir belediyesi eşgüdümünde ilgili belediyeler, tek bir
belediyenin görevi alanına girmesi halinde ilgili belediye, diğer
yerlerde ise Bakanlıkça yönetim plânı taslağı hazırlanır veya
hazırlattırılır.

Hazırlanan taslağın karara bağlanması ve
uygulanması konusunda önerilerde bulunmak amacıyla, alanda mülkiyet
hakkı bulunanlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile
üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu
kurulur.

Eşgüdümün sağlanması amacıyla, kentsel sitlerde ilgili
belediye diğer yerlerde Bakanlıkça bir alan başkanı belirlenir.
Bakanlıkça belirlenen alan başkanlığı görevini fiilen yürütenlere,
Devlet memurları aylık katsayısının (20000) gösterge rakamı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarı aşmamak kaydıyla Bakan tarafından belirlenecek
miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın
çalışmayı takip eden her ay başında Kültür Bakanlığı Döner Sermaye
İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden ödeme yapılır.

Yönetim
plân taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer
temsilcisi ve danışma kurulunca seçilecek iki üyenin katılımıyla eşgüdüm
ve denetleme kurulu kurulur. Alan başkanı, kurulun da başkanıdır.
Kurul, bu taslağı inceleyip mutabakata varmak suretiyle yönetim plânını
altı ay içerisinde onaylamaya ve bu plânın uygulanmasını denetlemeye
yetkilidir.

Kurulun denetim görevini yerine getirebilmesi
amacıyla ilgili kurum uzman personelinden ve denetim elemanlarından
oluşan bir denetim birimi kurulabilir. Bu birim, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile üçüncü kişilerden yönetim plânı ve uygulaması ile ilgili
her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

Kamu kurum ve
kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, eşgüdüm ve
denetleme kurulunca onaylanan yönetim plânına uymak, ilgili idareler,
plân kapsamındaki hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine
gerekli ödenekleri ayırmak zorundadır.

b) Bakanlıkça belirlenen
ulusal nitelikli müzelerde, müze başkanı ve ona bağlı müze müdürü ile
işletme müdürü ve müze kurulundan oluşan müze yönetimi kurulur.

Müzelerde;
kayıt, tescil, envanter, depolama, eserlerin her türlü bakım ve
onarımı, sergilenmesi ve korunması, kültürel, eğitim ve bilimsel
faaliyetler müze müdürü tarafından; tanıtım, satış üniteleri yönetimi,
etkinlik organizasyonu, ziyaretçi yönetimi, çevre düzenlemesi,
bakım-onarım, temizlik işleri işletme müdürü tarafından yürütülür.

Müze
başkanı, kendisine bağlı müdürlüklerin faaliyetlerinin eşgüdüm ve
denetimi ile müzenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde
temsiline yetkilidir.

Müze başkanlığı görevini yürütmek üzere;
arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, etnoloji, iktisat, işletme, kamu
yönetimi gibi dallarda eğitim görmüş kimseler arasından Bakanlıkça bir
müze başkanı atanır.

Tüm müzelerde o müzeye münhasıran ayrıca
müze kurulu oluşturulur. Müze kurulu müzenin bulunduğu yerdeki
üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri, meslek odaları,
sivil toplum örgütü temsilcileri ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile
müzeye bağışta bulunanlardan Bakanlıkça uygun görülen kişilerden oluşur.
Müze kurulu, bünyesinden bir başkan seçer.

Müze kurulunun
görüşleri doğrultusunda müze için mekansal ve fiziksel gelişim, tematik
gelişim ve vizyon, eser, koleksiyon korunması ve geliştirilmesi, tanıtım
ve teşhir gibi konuları kapsayan yıllık ve beş yıllık koruma ve
geliştirme projesi hazırlanır. Koruma ve geliştirme projesi kapsamında
uygulamaları denetlemek, müzenin tanıtımını yapmak, müzeye bağış
toplamak, onursal müze dostu ödülü vermek müze kurulunun yetkisindedir.
Müze kurulu müzenin işleyişine dair her yıl düzenli olarak rapor
hazırlar. Bakanlık bu raporları değerlendirmeye almak zorundadır.

c)
Taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki anıt eserler için ise, o esere
münhasır anıt eser kurulu oluşturulur. Kurul; eserin bulunduğu yerdeki
üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri, meslek odaları,
sivil toplum örgütü temsilcileri ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile
eserin korunması ve geliştirilmesi için bağışta bulunanlardan Bakanlıkça
uygun görülen kimseler ile bu eserler için tasarruf yetkisine sahip
idarenin temsilcisinden oluşur. İlgili idarenin temsilcisi bu kurulun
başkanıdır.

Kurul, eser için mekansal ve fiziksel gelişim,
tematik gelişim ve vizyon, eserin korunması ve geliştirilmesi, tanıtım
ve teşhir gibi konuları kapsayan yıllık ve beş yıllık koruma ve
geliştirme projesi hazırlar. Koruma ve geliştirme projesi kapsamındaki
uygulamalar, anıt eserin tanıtımını yapmak, anıt eser için bağış
toplamak, onursal ödüller vermek anıt eser kurulunun yetkisindedir.
Kurul; eserin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesine ilişkin her yıl
düzenli olarak rapor hazırlar. İlgili idareler bu raporları
değerlendirmeye almak zorundadır.

Bu maddenin uygulanması ile
ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle
düzenlenir.

Ek Madde 3 – (Ek:27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)
383
sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara
Avcılığı Kanunu, 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Millî Parkı
Kanunu ile belirlenen alanlarda ek-2 maddenin (a) fıkrası hükümleri
uygulanmaz.

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun 7 nci maddesine göre
tespit ve tescil işlemleri yapılırken, 19 uncu yüzyıl sonuna kadar olan
döneme ait taşınmaz kültür varlıklarının malikleri, bunların
korunmalarına gerek olmadığının tespitini Kültür ve Turizm Bakanlığından
isteyebilirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmeliğe uygun bilgileri
içeren bu başvuruları, görevlendirdiği uzmanlara incelettirerek, en geç
üç ay içinde, Yüksek Kurula iletir. Yüksek Kurul en geç altı ay içinde
konuyu inceleyip karara bağlar.

Geçici Madde 2 – Gerçek ve
tüzelkişiler, koleksiyoncular, bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde,ellerinde bulunan
korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarını, menşe
göstermeksizin, 24 ve 25 inci maddelere göre Devlet müzelerine satabilir
veya envanter defterlerine kayıt ederek en yakın müzeye onaylatmaları
şartıyla Kanunun 24 üncü maddesi hükmünden yararlanabilirler.

Geçici
Madde 3 – (Değişik: 27/07/2004 tarih, 25535 sayılı R.G.)

Kültür
ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarına, kültür
ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu büro müdürlükleri, Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge
kurulu müdürlüklerine dönüşür.

Kanunda belirtilen yönetmelikler,
Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarılır. Bu
düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı
olmayan hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 4 – (Mülga: 17/6/1987 -
3386/18 md.)

Geçici Madde 5 – Bu Kanunda belirtilen
yönetmelikler, Kanunun yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içinde
hazırlanarak yürürlüğe konur.

Bu yönetmelikler Resmi Gazetede
yayımlanır.

Geçici Madde 6 – Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar,
bölge kurulları için bu Kanuna ekli bulunan kadro cetveli uygulanır.

Geçici
Madde 7 – (Ek: 30/05/2007-26537 sayılı R.G)Kadastrosu devam eden
taşınmazların sınırlandırma ve tespiti işleri ile devam eden davalarda
da bu Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
Sınırlandırma ve tespitleri henüz askı ilanına alınmamış taşınmazların
kadastro tutanakları kadastro komisyonuna intikal ettirilmek suretiyle
bu Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun hale getirilir.
27/7/2004 tarihinden itibaren yapılan kadastro çalışmaları sonucu
zilyetlik şartları oluştuğu halde sit alanlarında kalması nedeniyle
Hazine adına tespit ve tescili yapılmış taşınmazlardan 1 ve 2 nci derece
arkeolojik sit alanları dışında kalan sit alanlarındaki taşınmazların
kadastro tutanaklarında zilyet veya hak sahibi olarak belirtilen
kişilerin veya mirasçılarının, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl
içerisinde mahalli Maliye kuruluşlarına müracaatları halinde Maliye
kuruluşunun talebi ile harca tâbi olmadan re'sen ilgilisi adına
tescilleri yapılır.

Geçici Madde 8-(Ek:11/02/2009 tarih, 27138
sayılı R.G.)11/3/2005 tarihinden önce bir şekilde koleksiyoncular
tarafından edinilmiş ve bağlı bulunduğu müzedeki envanter defterine
kaydı yaptırılmış taşınmaz kültür varlıkları, koleksiyoncular arasında
hiçbir surette değiştirilemez ve satılamaz. Ancak bu taşınmaz kültür
varlıklarından; müze ve ören yerlerindeki eserlerin bütünleyicisi olduğu
tespit edilen parçalar ile müze koleksiyonlarını tamamlar nitelikte
olanları Kültür ve Turizm Bakanlığının bedelsiz olarak alma hakkı
saklıdır.


Yürürlük:
Madde 77 – Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 78 – Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür

http://gizlihazineler.yetkin-forum.com

2 YASAL İZİN ALMAK YASAL KAZI YAPMA RUHSATI ALMA Bir Çarş. Haz. 30, 2010 8:42 pm

CANTAR

avatar


Yasal izinle kazı yapabilmek, tarihi
zenginliklerimizi tanıyabilme ve koruyabilmek için hepimizin bilmesi
zorunlu olan mevzuat ve kanunlar aşağıdadır.


XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının
korunması

MADDE 63. – Devlet, tarih, kültür ve tabiat
varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici
ve teşvik edici tedbirleri alır.

Bu varlıklar ve değerlerden
özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak
sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla
düzenlenir.
Mevzuat Listesi


Araştırma, kazı ve sondaj izin yasağı

Madde
49 - Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklar mensuplarına, araştırma,
kazı ve sondaj izni verilmez.

Define arama

Madde 50 -
Define aramak isteyenlere, bu Kanunun 6 ncı maddesinde korunması gerekli
taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak belirtilen yerler ile tespit
ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar dışında, Kültür ve Turizm
Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi verilebilir.

Define aramak
isteyenlere aynı süre içinde birden fazla yerde arama izni verilemez.
Define arama izni, başkalarına devredilemez. Bu iş için bir başkası
tevkil olunamaz.

Define aramada, Kültür ve Turizm Bakanlığından
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temsilci olarak gönderileceklerin
yolluk ve yevmiyeleri ile zaruri giderleri arayıcı tarafından
karşılanır. Bu iş için gerekli olan ödenek, Bakanlıkça, define
arayıcısından peşinen tahsil edilip bir Devlet bankasına yatırılır.

Arama
ruhsatının verilmesi, define arayıcıdan istenecek belgeler, aramanın
yapılması, çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklar, Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte düzenleyeceği yönetmelikte
belirtilir.İkramiyeler ve Cezalar

Madde 64 -
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer üstünde, yer altında ve su
altında bulunan taşınır kültür varlıklarını 4 üncü maddede yazılı makam
ve mercilere, aynı maddede yazılı süreler içerisinde haber verenlere:

a)
Bulunan varlık, bunların mülkü içinde ise bu Kanunun 24 üncü ve 25 inci
maddeleri uygulanır. Ayrıca ikramiye verilmez.
b) Bulunan varlık
başkasının mülkü içinde ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca varlığın
değeri dikkate alınarak, takdir olunacak bedelin % 80'i ikramiye olarak
bulan ile mülk sahibi arasında yarı yarıya paylaştırılır.
c) Kültür
varlığı Devlete ait arazide bulunmuş ise, takdir olunacak bedelin % 40'ı
bulana ikramiye olarak verilir.
d) Nerede bulunursa bulunsun haber
verilen kültür varlığı korunması gerekli nitelikte olmadığı takdirde
haber verenlere bu Kanunun 25 inci maddesindeki işlem uygulanır. Ayrıca
ikramiye verilmez.
e) Nerede olursa olsun yeni bulunup da 4 üncü
maddede yazılı süreler içinde haber verilmediğinden dolayı gizlenmiş
sayılan kültür varlıklarını haber verenler ile, bunları yakalayan kamu
görevlilerine, 1905 sayılı "Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların
İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber verenlere
Verilecek İkramiyelere Dair Kanun"da taşınır mallar için gösterilen
oranlar dahilinde tespit edilen bedel ikramiye olarak verilir.
f)
Yukarıdaki fıkralardan herhangi biri uyarınca kültür varlıklarını bulan,
haber veren veya yakalayan kişiler birden fazla ise verilecek
ikramiyeler bunlar arasında eşit olarak paylaştırılır.
g) Yukarda
belirtilen ikramiyelerin tahakkuk ve tediyesine ait işlemler Maliye ve
Kültür ve Turizm bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelik
esaslarına göre yapılır.

Cezalar

Madde 65 - Bu Kanunun 9
uncu maddesine aykırı hareket edenler:

a) Korunması gerekli
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına,
tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara
uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar ağır
hapis ve ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla
cezalandırılırlar.

Bu fiiller korunması gerekli kültür ve tabiat
varlığını yurt dışına kaçır- mak maksadıyla işlenmiş ise yukarıda
belirtilen cezalar bir kat artırılır.

b) Sit şartlarına ve
korunma planlarında, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurullarınca belirlenen alanlarda öngörülen şartlara aykırı izinsiz
inşaat yapan veya yaptıranlar bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve
ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası ile
cezalandırılırlar.

c) Bu Kanunda belirli usuller dışında usulsüz
yıkma veya imar izni verenler iki yıldan beş yıla kadar ağır hapis
cezası, ayrıca ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası
ile cezalandırılırlar.

Usulsüz belge verenler, ilan ve tebligat
yapanlar

Madde 66 - Bu Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan
yasaklara aykırı olarak belge verenler, suç diğer kanunlarda daha ağır
bir cezayı gerektirmediği hallerde, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve
yirmibeşbin liradan yüzbin liraya ka- dar ağır para cezası ile; bu
Kanunun 7 nci maddesinde yer alan ilan veya tebligatı bilerek, süresinde
usulüne uygun yapmayanlar ise, üç aydan bir yıla kadar hapis, beşbin
liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Haber
verme sorumluluğuna - kültür varlığı ticaretine ve ikametgahı
ticarethane olarak gösterme yasağına aykırı hareket edenler

Madde
67 - Bu Kanunun 4, 27, 28 inci maddelerine aykırı hareket edenler, bir
yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan yüzbin liraya kadar
ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Kaçak kazı ve riskleri

Ne yazıkki bu güne
kadar mevcut yasalar ve mevzuatlarla kaçak kazı ve tarihi eser
kaçakçılığının önüne geçilememektedir.

Bununda temelinde ne yazık ki CEHALET yatmaktadır.

Kaçak
kazıyı yapan insanlar, bu yasal olmayan kazılara kendilerince bahaneler
kılıflar bularak kendilerini kandırmaktadırlar.


-------Kimi bu benim için hobi,macera,kimi
yasal kazıya milyarları nerden bulayım,zaten ekonomik krizdeyim param
olsa bu işi neden yapayım,kimileride yasal olarak bulsam bile devlet
elimizden alır vermez gibi yanlışlıklar içindedirler.


İŞTE bu
insanlar gözü kara insanlardır.

Gecenin
bi yarısında koyu karanlıkta dağ, tepe, bayır demeden kazı yapan
HAPİSANE'yi ve AİLE'sinin gelecegini hiç dikkate almadan risk'e atan
insanlardır.

Bir arap atasözü derki ( küllü cehülün ) yani her
CAHİL CESURDUR.

Bu işi
yasal yollarla yapan arkadaşlar bu sözü üzerinize almayın CESARET
CEHALETTEN KAYNAKLANINCA KAÇAK KAZILARINDA ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR.

İŞTE
KAÇAK KAZININ BAZI RİSKLERİ :

1-Yasalar önünde zor durumadüşer,
dogrudan yada dolaylı olarak ilişkide oldugu kişileri düştüğü zor duruma
ortak eder. DÜŞTÜĞÜ BATAGA ONLARIDA ÇEKER.

2-Çocuklarının
İSTİKBALİNİ KAMU HİZMETİ AÇISINDAN RİSKKE ATAR.


3-Polis
kayıtlarına bir defa ismi girdikten sonra HER TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINDA
FAİL ARANIRKEN İSMİ GÜNDEME GELİR.

4-Defineyi bulsa bile ekip
elemanlar, yada sonradan muhatap olacakları ile kendisine karşı güç
kullanabilecegini, hayati tehlike veya en azından eli boş bırakılma
riski ile her an yüz yüze kalacaktır. RESMİ KAZIDA İSE BU TEHLİKELER
OLMUYACAKTIR.

5-Mali polis, jandarma ile sivil vaziyette belki
bilmeden muhabbet ve pazarlık yapıcaktır.

6-Alıcısını bulsa bile
malın gerçek değerini deyil % 10 ile %15 belki verecektir.HALBUKİ
DEVLETTEN YASAL YOLLA CIKARTILAN MALIN %50'ni NET ALACAKTIR, KESİNTİDE
BULUNMAMAKTADIR.....!!!!!!!!

7-ÜLKESİNİ, TOPRAĞINI, İNSANINI,
TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ SEVEN HİÇ BİR İNSAN YASAL OLMAYAN YOLLARA BAŞ
VURMAZ VE BU RİSKLERE GİRMEZ. KENDİNİ BİLEN HİÇ BİR İNSAN ÇOCUKLARININ
GELECEĞİNE GÖLGE DÜŞÜRMEZ, İPOTEK KOMAZ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!.................................
DEĞERLERİMİZİ KORUYALIM .......................!!
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

*23/03/2010 tarih ve 27530 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


BİRİNCİ
BÖLÜM


[b]Amaç,
Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
AmaçMADDE 1 &

http://gizlihazineler.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz